keskiviikko 23. huhtikuuta 2014

Mitä onnistumiseen tarvitaan?

Rantasalmen ideapajassa pohdittiin kestävän kehityksen kasvatusta teemalla "luonto ja kulttuuri". Keskusteluissa tutustuttiin muihin toimijoihin miettimällä onnistuneita ympäristökasvatuksellisiä tapahtumia, toimintoja, hankkeita ja käytäntöjä - sellaisia, mistä itsellä on kokemusta tekijänä, seuraajana, osallisena. Kokemukset kertovat jostakin, jonka ei saa antaa hävitä vaikka se muuttaisikin muotoaan.

Suurin osa onnistumisista liittyi retkeilyyn ja ajan viettämiseen luonnossa yhdessä muiden kanssa. Kun puhutaan kasvatuksesta käsitelläänkin harvoin hetkiä, jolloin ihminen on yksin. Tarinoissa esille pääsi kokemuksellisuus ja vuoropuhelu ympäröivän luonnon ja ihmisten kesken.

Kestävyyteen kasvamiseen liittyy vahvasti myös kulttuuriperintö, jonka yhteys luontoon on usein katkaisemattomissa. Kosketus molempiin avaa elämälle omaa elinkaarta pidempiä merkityksiä. Ideapajan osallistujat muistelivat perinnekäsitöitä, niittotalkoita ja kulttuurimiljöiden suojelua.

Onnistumisista pohdittiin, mitä edellytyksiä niiden takana on. Miten voisimme pitää kiinni pienistä käytännöistä jotka kiinnittävät meitä ja muita kestävään elämäntapaan?

Edellytykset onnistumiselle ovat varmaankin yhteneväisiä liki mille vain yhteiselle toiminnalle. Ideapajassa osallistujat nimesivät tärkeimmiksi rahan ja resurssit, verkoston, yhteistyön ja uteliaisuuden sekä asiantuntemuksen. Erityisen tärkeäksi katsottiin myös tietoisuus ympäristöstä ja ymmärrys siitä että tämä on perustellusti tärkeää, into ja kohderyhmän huomioiminen suunnittelussa ja toteutuksessa. Erillisenä asiana esille nousi vielä vahvasti markkinointi ja mainostaminen: tekeminen on turhaa, jos siitä ei tiedä kukaan!

Ideapajojen työskentelyt toimivat pohjana sille, että voimme jatkossa toimia tietoisempina, enemmän yhdessä ja vieläpä tuloksekkaasti. Onnistumiset voidaan monistaa yhdessä!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti